BLOG

pexels-david-j-boozer-18756993
Ego observasjoner: egoet bør plasseres i passasjersetet
I yogaen så har vi ulike historier og bilder for å illustrere egoet og relasjonen til andre deler av selvet. Jeg er selv mest begeistret for treenigheten. Lille selv (ego), store selv (dypere intelligens,...
pexels-greg-2418664
Ego observasjoner: motstand mot endringer
Egoet vil vite. Det vil søke å organisere verden, lage et verdensbilde og et selvbilde, slik at det kan vite hvordan det skal opptre. Verden er stor og sannheten om verden, livet og vår egen essens vil...
pexels-francesco-1785283
Ego observasjoner: det sammentrekkende, konserverende selvet
Egoet er en del av selvet, men ikke nødvendigvis det eneste vi kan relatere til eller identifisere som vårt selv. Vi kan kjenne flere stemmer i oss som snakker fra ulike kilder så å si. Egoet snakker likevel...