YOGAROM

YOGA - AYURVEDA - INNSIKT

Klasser og kurs

Økt bevissthet - styrke og fleksibilitet - helse -velvære - indre ro - forståelse og respekt for Selvet

Yoga og ayurveda er fantastiske verktøy som kan hjelpe deg til mer bevissthet, bedre helse, mer velvære, fred og overskudd. Det kan hjelpe deg til å forløse stress, det styrker og strekker kroppen og ikke minst hjelper det deg til en dyp og uvurderlig forståelse av deg selv.

Kurs og individuell veiledning foregår i mitt hyggelige studio i Moss. Lurer du på om noe passer for deg ta gjerne kontakt om du ikke finner det du leter etter her på nettsiden.

Er du interessert i å lese om yoga, ayurveda, personlig vekst og utvikling så ta gjerne en kikk på bloggen, artiklene eller e-boken «Ayurveda – Å leve godt i livet».

Yoga bidrar til å styrke og strekke kroppen

Med yoga styrkes og strekkes muskulatur og vev. Vi begynner ofte med yoga som en treningsform som ligner litt på gymnastikk, vi utfordres på både styrke, balanse og fleksibilitet i tradisjonell hatha yoga. Uavhengig av om formålet er spirituell selvrealisering, stress reduksjon eller trening så jobber vi for at kroppen skal bli sterk, fleksibel og fri for avfallsstoffer. Vi søker å etablere en god balanse mellom elementene som i ayurveda kalles vata, pitta og kapha, fordi god balanse mellom elementene er det aller beste utgangspunktet for god helse.

Yoga bidrar til å redusere stress i kroppen

Stress i kroppen kan være akutt eller kronisk. Det de fleste av oss plages mest med er det kroniske stresset som ikke behøver være veldig sterkt, men det er der hele tiden. Det gir kroniske spenninger og forstyrrelser i kroppen like mye som i sinnet. Det kan gi fordøyelsesbesvær, typiske smerter i nakke/skulder- og hofte-bekken område, og dårlig søvn. Kronisk stress ser vi og som en underliggende årsak for mer alvorlige plager som leddgikt og migrene. Med yoga og ayurveda kan du oppleve at du føler deg både mer samlet, rolig og avspent. Gjennom rolige øvelser og gjerne synkronisering av pust og bevegelse kan vi gradvis komme dit at vi klare å forløse spenninger og reaksjonsmønstre som har satt seg, i kropp og sinn. Vi vil fortsatt oppleve stress i livet, men kan finne måter å håndtere det på som ikke bryter ned helse og velvære.

 

Yoga bidrar til selvinnsikt

Noe av det viktigste vi kan ha med oss gjennom livet er selvinnsikt. Både yoga og ayurveda handler på mange måter om å formidle kunnskap om menneskenaturen og hvordan vi på en veldig praktisk måte kan jobbe med det og integrere det i kropp og sinn. Hvilke utfordringer vi står overfor og hvordan vi kan forstå våre tendenser til ubalanse, sykdom og lidelse er like viktig som å forstå hvordan vi kan dyrke frem helse, harmoni og glede. Med innsikt er du mye bedre rustet til å ta fullt ansvar for deg selv og livet ditt. Om du forstår deg selv og har det godt med deg selv vil du også ha mye bedre muligheter til å gjøre godt for den verden du lever i.

E-BOK: Ayurveda - å leve godt i livet

Ayurveda – Å leve godt i livet, er en liten e-bok jeg har skrevet. Å studere yoga og ayurveda er å studere seg selv, sin egen natur og naturen vi lever i. Det er et studie av samspill og balanse. Hvordan ulike kvaliteter bidrar til henholdsvis balanse og ubalanse med hensyn til helse, velvære og det vi kan kalle personlig vekst og utvikling i retning av mer fred, klarhet og fri vilje. Den selges på ebok.no.

Fordi ayurveda er basert på konsepter som ikke har noen parallell i vår kultur så kan det ofte ta litt tid før man kommer inn i det. Men når man først knekker koden, så er det hele veldig logisk, praktisk og anvendelig. Prinsippene ayurveda er basert på er så grunnleggende for menneskenaturen at forskjeller i tid, kultur og levemåte ikke blir en aktuell problemstilling. Og det er blant annet dette som gjør at vi kan finne det utfordrende og forstå, fordi vi må dypt inn i oss selv. Vi må kunne tenke og føle oss dypt inn i vår egen natur så vel som naturen vi lever i (og av). Ayurveda er på samme måte som yoga fantastiske verktøy til å komme til forståelse av seg selv, helse og balanse. Men selvom prinsippene på mange måter er enkle, vil det å praktisere yoga og ayurveda for helse, velvære og selvinnsikt kreve at vi er villige til å bruke tid på å lære like mye som å faktisk praktisere.

Ayurveda og yoga er tradisjonelt søsterdisipliner, og kanskje særlig ayurveda og hathayoga. De deler den samme grunnleggende vediske forståelse av naturen og bygger begge på denne. I tillegg bruker de mye av det samme språket. Ayurveda er kunnskapen om livet og hvordan vi fremmer god helse og balanse. God helse og ayurvedisk livsstil regnes som det beste grunnlaget for yoga. Yoga er også balanserende (om vi praktiserer intelligent), men formålet er ikke velvære og god helse, det er selverkjennelsen.

Ayurveda begynner som livsstil. Hva du spiser, hva du gjør og hvordan du tenker påvirker deg hele tiden. Og hvordan det påvirker deg, kan være forskjellig fra hvordan det påvirker en annen. Ayurveda fremmer en grunnleggende forståelse av at vi er forskjellige, at vi har ulike konstitusjoner. Det betyr at en ayurvedisk livsstil og kosthold alltid vil være individuelt tilpasset.

Ayurveda har et kjernekonsept som vi kaller tri-dosha. Doshaene er fundamentale funksjonelle prinsipper i den ayurvediske forståelsen av kropp og sinn. Det er tre doshaer og de kalles Vata, Pitta og Kapha. Vata er prinsippet for bevegelse, kommunikasjon og oversettes gjerne til vind. Pitta er prinsippet for lys, varme og transformasjon og oversettes gjerne til ild. Kapha er prinsippet for stabilitet, materialisering og det som binder sammen. Kapha oversettes gjerne til vann. Når vi bestemmer individuell konstitusjon så baserer vi det på hvilke eller hvilken dosha som dominerer. En ayurvedisk livsstil eller behandling vil alltid søke å balansere doshaene ved å tilføre motsatte kvaliteter. Dette kan vi gjøre både gjennom mat, trenings-regimer, mantra og meditasjon eller behandlinger som for eksempel massasje.

En ayurvedisk livsstil innebærer derfor at vi først må forstå vår egen natur, våre medfødte tendenser til ubalanser og videre lære oss hvordan vi kan leve i balanse ved å tilføre de kvalitetene vi naturlig er svake i eller unngå slikt som forsterker ubalansen. For helse er på mange måter et spørsmål om balanse. Vi er avhengig av en ganske jevn temperatur i kroppen, en viss fuktighet og et godt forhold mellom ro og aktivitet, stabilitet og fleksibilitet. Det betyr at noen må kanskje tilføre mer ro i livet sitt, andre mer bevegelse. Noen må tilføre mer varme eller fuktighet og andre trenger å tilføre slikt som er kjølende.

Siste innlegg

pexels-david-j-boozer-18756993
Ego observasjoner: egoet bør plasseres i passasjersetet
I yogaen så har vi ulike historier og bilder for å illustrere egoet og relasjonen til andre deler av...
Les mer
pexels-greg-2418664
Ego observasjoner: motstand mot endringer
Egoet vil vite. Det vil søke å organisere verden, lage et verdensbilde og et selvbilde, slik at det kan...
Les mer
pexels-francesco-1785283
Ego observasjoner: det sammentrekkende, konserverende selvet
Egoet er en del av selvet, men ikke nødvendigvis det eneste vi kan relatere til eller identifisere som...
Les mer