Ego observasjoner: motstand mot endringer

Egoet vil vite. Det vil søke å organisere verden, lage et verdensbilde og et selvbilde, slik at det kan vite hvordan det skal opptre. Verden er stor og sannheten om verden, livet og vår egen essens vil vi antakelig aldri kunne fatte. I yogaen lærer vi at sjel, bevissthet, det dypeste selvet og det universelle selvet er noe vi kan erfare, men ikke forstå med sinnet. Egoet vil gjøre verden og oss selv fattbare. Forståelige. Egoet blir det lille selvet, eller det begrensende og fikserende selvet fordi det nødvendigvis må redusere, begrense og fiksere for å kunne fatte verden og seg selv. Egoet lager historier, etablerer ideer og konsepter basert på sin tolkning av erfaringene dine og skaper mye av det du bevisst og ubevisst forstår som sant. Slike sannheter bidrar sterkt til å fiksere, fastsette, ideen om hvem du er og hvordan verden er. Når vi begynner å stille spørsmål rundt disse sannhetene opplever vi det ofte ubehagelig.

Vi kan endre historier og endre vår egen tilnærming og forståelse. Vi kan endre vårt handlings- og reaksjonsmønster. Vi kan kanskje også gjøre det uten at egoet går «bananas», om det føler seg ivaretatt og inkludert. Men oftest vil dype, radikale endringer bringe opp mye motstand. Om du ikke møter motstand så er ikke egoet egentlig utfordret. I en endringsprosess som utfordrer egoet kommer gjerne motstand i bølger, ulike grader og i stadig nye «former». Det krever stor årvåkenhet og evne til å se og gjenkjenne sitt eget egos strategier. Og fordi egoet i stor grad er drevet av en grunnleggende oppfatning av verden som et truende sted er det også drevet av frykt. Så vi trenger både mot og innsikt, vilje til å stå i ubehaget ved å anerkjenne at egne historier og oppfatninger er bare det. Når motstanden avtar så har vi kanskje endret oss, men det har også egoets strategier. Av og til finner vi «at nissen ble med på lasset» … at vi nok har vokst ut av noe, men etablert oss i andre sannheter og historier, hvor egoet fortsatt har mye kontroll. En av mine store inspirasjonskilder for dette arbeidet er Craig Hamilton. Han sier ganske enkelt at egoets motstand aldri vil forsvinne. Egoet vil alltid være der, uansett hvor mye du mediterer. Men vi behøver likevel ikke identifisere oss med det eller agere utfra det. Bare lære oss å gjenkjenne det og forstå hvordan det operere. Se uten å være redd for sannheten, uten å være redd for å ha tatt feil. Og være villig til å innrømme at vi har et ego.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *