Ego observasjoner: det sammentrekkende, konserverende selvet

Egoet er en del av selvet, men ikke nødvendigvis det eneste vi kan relatere til eller identifisere som vårt selv. Vi kan kjenne flere stemmer i oss som snakker fra ulike kilder så å si. Egoet snakker likevel ofte med ganske høy eller overbevisende stemme, og det blir lett stemmen vi bruker som kompass når vi manøvrerer i livet.

Egoet forstår vi i yoga kosmologien som et splittende prinsipp. Før ego prinsippet i den kosmologiske oppregningen er det «enhet». Der er vi alle en og samme bevissthet. Ego prinsippet er det som skaper individer. Dermed er egoet og et prinsipp for disintegrasjon fordi det skiller oss fra hverandre. Vi har en felles kjerne og et felles utgangspunkt, og mye felles i det å erfare livet som menneske, men vi er også alle helt unike individer. Dette individet som egoet er knyttet til vil det både skape, forsvare og opprettholde på de mest finurlige måter. Vi forsvarer ikke bare vår kropp med intrikate mekanismer, men og vår historie, vår oppfatning av situasjoner, vår vilje, vår plass i samfunnet, blant venner og i familien. Egoet er ikke alltid lett å få øye på, fordi det opererer mye fra skyggene, fra bak forhenget og utallige masker. Selv om det er fullt mulig å observere egoet ligger det i dets natur å skjule seg. Det er en «shapeshifter». Egoet vil at du skal se og ta til deg de ideene og historiene som det projiserer, men ikke se hvem som har skapt dem eller hvorfor. Egoet er en sann mester i manipulasjon og illusjon. Egoet lager historier basert på erfaringene dine, men ulike ego vil lage ulike historier! Egoets historier bygges oppfatning og tolkning som ikke nødvendigvis er verken riktig, sann eller god. Hendelser vil tolkes ulikt. Der ett ego lager en historie om nederlag svik og tap vil et annet kunne lage historier om suksess og egen fortreffelighet. Egoet vil derfor i stor grad definere erfaringene dine. Derfor sier vi at et sterkt ego ikke handler om historier av en spesiell karakter, men i hvor stor grad du tror på og identifiserer deg med historiene dine. Hvor tungt investert du er i historiene dine. På godt og vondt. Når vi begynner å observere egoet, forstå bedre hvordan det aktiveres og operer i livet vårt, så kan vi gradvis frigjøre oss litt fra disse historiene. Vi kan være litt mer fleksible, akseptere at vi ikke alltid vet sikkert og med det legge grunnlaget for å leve ut et annet potensiale. Leve livet vårt med en annen bevissthet og mye større aksept for at vi ofte ikke vet, at vi kan tåle bedre både mindre kontroll og mer ansvar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *